Chim hoạ mi

Cách chăm sóc chim Họa Mi sinh sản

Chim Họa mi là một trong những giống chim cảnh được chọn nuôi nhiều nhất. Xuất hiện phổ biến trong hầu hết các gia đình chơi chim. Chúng hót hay lại đá giỏi, nhưng rất nhát người. Sở hữu trong tay một chú Họa mi to khỏe, hót hay thì …

Read More »

Cách thuần chim Họa Mi của chuyên gia

Chim họa mi là một trong những giống chim cảnh được chọn nuôi nhiều nhất. Xuất hiện phổ biến trong hầu hết các gia đình chơi chim. Chim họa mi hót hay lại đá giỏi, nhưng rất nhát người. Sở hữu trong tay một chú họa mi to khỏe, hót …

Read More »